Mönsterdjup för tunga fordon

Vinterdäckens mönsterdjup på personbilar skall vara minst 3 mm som du kan läsa mer om här. När det kommer till tunga fordon, dvs personbilar klass II, lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton så skall mönsterdjupet vara minst 5 mm. Detta gäller dock ej tillkopplade släpvagnar.